Aktualności

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019 W dniu 11.09.2019 w Gminie Firlej (w...

Posiedzenie Zarządu ZGL, Janów Lubelski 08.01.2020

Posiedzenie Zarządu ZGL, Janów Lubelski 08.01.2020

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Janów Lubelski 08.01.2020 W dniu 08.01.2020 w Gminie...

  • Nowe gminy w szeregach Związku

  • Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

  • Posiedzenie Zarządu ZGL, Janów Lubelski 08.01.2020

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

ZGL1. Opublikowano w Slajder

baner1109Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

W dniu 11.09.2019 w Gminie Firlej (w Firlejowym Siole) odbyło się Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny, w którym uczestniczyli Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiciele gmin z powiatów: lubartowskiego (obecni byli przedstawiciele z Gmin: Abramów, Firlej, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów), łukowskiego (z Gmin: Adamów, Krzywda, Serokomla, Trzebieszów), radzyńskiego (z Gminy Borki), ryckiego (z Gminy Ułęż).
Gospodarzami spotkania byli P. Krzysztof Paśnik – Burmistrz Lubartowa (który jako Członek Zarządu Związku zabezpieczył spotkanie od strony logistycznej) oraz P. Dawid Tarnowski – Wójt Gminy Firlej (ze względu na miejsce organizacji). Obaj Panowie przedstawili swoje Gminy.
W spotkaniu uczestniczyła Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – P. Ewa Olejniczek – Wójcik, która przedstawiła m.in. zagadnienia związane z dostępnymi funduszami dla samorządów gminnych w ramach bieżącej alokacji środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego oraz założenia kolejnej perspektywy finansowej UE. Rozmawialiśmy również o możliwościach bieżącej współpracy Departamentu ze Związkiem. Jednym z wymiernych efektów spotkania jest przekazane przez Panią Dyrektor zaproszenie do udziału przedstawicieli jst. w wizycie studyjnej w ramach projektu "Rozwój PPP w Polsce", która odbędzie się 19 września 2019 r. w Konstancinie-Jeziorna. W ramach tej wizyty zaprezentowany zostanie projekt pn. "Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna" w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Informacja o tym spotkaniu została Państwu przesłana następnego dnia po Posiedzeniu. W przyszłości realizowane będą kolejne wizyty studyjne, o których dzięki uprzejmości Pani Dyrektor, będziemy Państwa informowali.
Przewodniczący Zarządu Związku P. Krzysztof Kołtyś przedstawił program najbliższego Konwentu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, propozycje działań Związku na rzecz Członków oraz zaprosił zebranych przedstawicieli niezrzeszonych gmin do przystępowania do Związku. W następnej kolejności odbyła się dyskusja w zakresie problemów lokalnych samorządów oraz identyfikacji możliwości wsparcia Związku w zakresie ich rozwiązania. Zasygnalizowana została również problematyka związana z przewidywanymi skutkami dla budżetów jst. wdrożonych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i zmian w systemie podatkowym. Przewodniczący Zarządu zapowiedział, że w najbliższych tygodniach odbędą się pierwsze spotkania Zespołów problemowych Związku, które w swoim zakresie mają tematykę związaną z oświatą, gospodarką odpadami komunalnymi i finansami publicznymi. Członkowie w/w Zespołów podejmą działania w zakresie zebrania niezbędnych danych oraz informacji w celu umożliwienia opracowania stanowisk Związku w powyższej tematyce.


Lublin, 18.09.2019 Biuro Związku Gmin Lubelszczyzny

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
[email protected]

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr