Aktualności

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019 W dniu 11.09.2019 w Gminie Firlej (w...

Posiedzenie Zarządu ZGL, Janów Lubelski 08.01.2020

Posiedzenie Zarządu ZGL, Janów Lubelski 08.01.2020

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Janów Lubelski 08.01.2020 W dniu 08.01.2020 w Gminie...

  • Nowe gminy w szeregach Związku

  • Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

  • Posiedzenie Zarządu ZGL, Janów Lubelski 08.01.2020

Patronat ZGL nad XVI Kongresem Montessori Europe

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Związek Gmin Lubelszczyzny objął patronat nad XVI Kongresem MONTESSORI EUROPE MONTESSORI EDUCATION: THE CHILD`S DEVELOPMENT IN THE SOCIAL ENVIRONMENT, 16-18 października 2015, Lublin/Polska. Organizatorami Kongresu byli: Montessori Europe, Polskie Stowarzyszenie Montessori oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UMS w Lublinie. Więcej informacji: http://www.montessori-centrum.pl/index.php/aktualnosci/77-wszystkie-drogi-montessorian-prowadza-do-lublina

Seminarium "Wsparcie dla Wsi" 19.10.2015

ZGL1. Opublikowano w Aktu

prow sem

W Lubartowskim Domu Kultury (Rynek II 1), 19 października 2015,  odbyło się Seminarium "Wsparcie dla wsi".

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie: P. Andrzej Kloc - Zastępca Dyrektora i P. Daniel Pyda - Starszy specjalista d/s wdrażania oraz przedstawiciele Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny. Podczas dyskusji omówione zostały m.in.: 

  • warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych oraz przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
  • wybrane  zagadnienia z zakresu zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na operacje finansowane ze środków PROW na lata 2014-2020.

Podczas drugiej części semianrium wystąpili przedstawiciele VOTUM SA, którzy przedstawili ofertę wsparcia dla mieszkańców terenów wiejskich w działaniach odszkodowawczych w konsekwencji wypadków: komunikacyjnych oraz w rolnictwie, w zakresie organizacji w gminach cyklu spotkań edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez 3 podmioty: Samorząd – Votum SA – Związek Gmin Lubelszczyzny. Adresatem powyższych działań będą rolnicy. Zakres kampanii edukacyjno-informacyjnej: zabezpieczenie przed skutkami wypadków w rolnictwie i komunikacji oraz przeprowadzania konsultacji w zakresie ewentualnego wsparcia rolników przez VOTUM SA w dochodzeniu odszkodowań w następstwie wypadków.

Pismo do Prezesa ARiMR

ZGL1. Opublikowano w Aktu

WAŻNE DLA BENEFICJENTÓW PROW - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA!

W związku z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), w zakresie wymaganych załączników: oświadczeń właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, na których wnioskodawca zamierza zrealizować operację trwale związaną z nieruchomością w okresie realizacji operacji oraz w okresie związania celem oraz załączania kopii dokumentów potwierdzających posiadanie zależne, a także punktu 2 dotyczącego obowiązku załączania dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością, Związek Gmin Lubelszczyzny wystosował pismo do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zwraca się w nim z prośbą o zmianę powyższych zapisów ze względu na trudności w uzyskaniu powyższych załączników, a także występujące niespójności w poszczególnych dokumentach w zakresie działek, przez które planowany jest przebieg inwestycji.

Z analizy konkretnych inwestycji wynika, że bardzo rzadko dla działek założone zostały elektroniczne księgi wieczyste. W wielu przypadkach stwierdzono brak ksiąg wieczystych dla działek. Zgodnie z instrukcją w takich przypadkach należy złożyć np. odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej. Zauważyć jednak należy, że najprawdopodobniej właściciele działek nie zawsze będą zainteresowani dokonaniem wpisu do księgi wieczystej, co wiąże się z przecież opłatami. Nie w każdym przypadku instalacje przebiegać będą przez działki właścicieli, którzy są zainteresowani przyłączeniem do wodociągu lub kanalizacji, w związku z czym beneficjenci nie mają żadnych możliwości przekonania ich do przedłożenia dokumentów, wymaganych w instrukcji. Ponadto, należy zwrócić uwagę na brak aktualnych danych w istniejących księgach wieczystych.
Usunięcie ww. zapisów instrukcji może dotyczyć zadań, na które beneficjent posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót. Przed uzyskaniem tych dokumentów konieczne było ustalenie oraz zebranie oświadczeń wszystkich właścicieli działek, przez które projektowano sieć wodociągową lub kanalizacyjną. Brak przynajmniej jednej zgody skutkował odmową wydania decyzji pozwolenia na budowę. Dlatego konieczność ponownego uzyskiwania zgód od właścicieli wydaje się bezzasadna. W przypadku jednej inwestycji liczba właścicieli działek wynosi kilkaset lub nawet kilka tysięcy. Ponowne zebranie wszystkich wymaganych zgód, w sytuacji gdy wiele osób może przebywać w innych częściach kraju lub bardzo często także poza granicami Polski, wydaje się niemożliwe w czasie przewidzianym na nabór wniosków. Dodatkowo, należy się liczyć również z sytuacjami, w których właściciele odmówią ponownego złożenia oświadczeń, w przypadku, gdy już raz wyrażali swoją zgodę przed kilkoma laty.

Zwracamy się z apelem o kierowanie podobnych pism przez wszystkie zainteresowane samorządy!

W załączeniu przykładowe pismo.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
[email protected]

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr