Aktualności

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019 W dniu 11.09.2019 w Gminie Firlej (w...

Posiedzenie Zarządu ZGL, Janów Lubelski 08.01.2020

Posiedzenie Zarządu ZGL, Janów Lubelski 08.01.2020

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Janów Lubelski 08.01.2020 W dniu 08.01.2020 w Gminie...

  • Nowe gminy w szeregach Związku

  • Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

  • Posiedzenie Zarządu ZGL, Janów Lubelski 08.01.2020

Odszedł nasz Samorządowy Przyjaciel

ZGL1. Opublikowano w Slajder

baner rip

ODSZEDŁ NASZ SAMORZĄDOWY PRZYJACIEL
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 lutego zmarł Wójt Gminy Krasnystaw Pan Janusz Korczyński.
Nasz Samorządowy Przyjaciel, Członek Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny w kadencji: 2003-2007 i 2007-2011.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia.
Przewodniczący, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Biuro oraz Członkowie Związku Gmin Lubelszczyzny

 

Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 24 lutego 2018 roku o godz. 12.00
Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie (ul. Sobieskiego 26)

 

Śp. Janusz Korczyński

ZGL1. Opublikowano w Aktu

rip

ODSZEDŁ NASZ SAMORZĄDOWY PRZYJACIEL
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 lutego zmarł Wójt Gminy Krasnystaw Pan Janusz Korczyński.
Nasz Samorządowy Przyjaciel, Członek Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny w kadencji: 2003-2007 i 2007-2011.

POŻEGNANIE
Dlaczego na świecie tak bywa, że ciągle kogoś ubywa?
Ktoś gdzieś idzie, gdzieś odchodzi i tylko żal, i smutek rodzi.
Lecz czemu serce płacze, czemu dusza boleje?
Widocznie tak być musiało, bo tak było zapisane w Niebie.


Dziś, gdy się wypełniło to, co było zapisane w Niebie dla śp. Janusza, my: Koleżanki i Koledzy ze Związku Gmin Lubelszczyzny, wraz z Rodziną Zmarłego, dzielimy ból i smutek po stracie bliskiej nam osoby.
Lecz pomni na słowa św. Ambrożego, że „śmierć jest tragedią tylko dla złych ludzi, a dla dobrych jest krótkim odpoczynkiem przed dalszą piękną i niekończącą się drogą” wiemy, że Ty Januszu korzystasz w tej chwili z tego odpoczynku – Ty byłeś przecież dobrym człowiekiem, byłeś i będziesz dla nas wzorem samorządowca, który nad osobiste dobro zawsze przedkładał dobro ogółu. Swoim ogromnym doświadczeniem dzieliłeś się z kolejnymi pokoleniami wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i wszystkimi działającymi na rzecz samorządu terytorialnego.
Dziękujemy Ci za wspólną 20-letnią pracę na forum Związku, jako przedstawiciela Gminy Członkowskiej, Członka Zarządu przez dwie kadencje i Kolegi, który nigdy nie odmawiał rady i pomocy.
Zapamiętamy Cię jako tytana pracy, człowieka oddanego mieszkańcom, z krwi i kości samorządowca. Silnego duchem, którym zwyciężałeś słabość ciała. Trwającego na posterunku do końca.
Spoczywaj w pokoju.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia.
Przewodniczący, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Biuro oraz Członkowie Związku Gmin Lubelszczyzny

Msza Święta z intencji Związku Gmin Lubelszczyzny będzie sprawowana w sobotę, 26 maja 2018 roku o godzinie 7.00.
Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie (ul. Sobieskiego 26)

 

 

Przegląd Prawa Samorządowego

ZGL1. Opublikowano w Aktu

12.02.2015 |

W Sejmie zostały rozpoczęte prace nad powołaniem nadzwyczajnej komisji do spraw przeglądu i oceny systemu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Do zadań komisji będzie należało dokonanie przeglądu i analizy przepisów najważniejszych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, m.in. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Komisja ma przedstawić Sejmowi sprawozdanie zawierające wnioski systemowe oraz kierunki niezbędnych zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie samorządów, w terminie 4 miesięcy od daty pierwszego jej posiedzenia. W oparciu o dokonaną analizę komisja będzie miała za zadanie występowanie z inicjatywą ustawodawczą w celu realizacji wniosków dotyczących niezbędnych zmian w ustawodawstwie.
Minister Administracji i Cyfryzacji już teraz zaprosił samorządy w Polsce do zgłaszania uwag i propozycji zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Związek Gmin Lubelszczyzny wraz z pozostałymi Sygnatariuszami Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS) włącza się w powyższą debatę i w naszym wspólnym imieniu zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w proces niniejszych konsultacji i o zgłaszanie uwag zarówno przez Państwa: Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast, jak i przekazanie niniejszej informacji Państwa pracownikom, w tym szczególnie: sekretarzom, skarbnikom i specjalistom (m.in. z zakresu prawa oświatowego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, spraw obywatelskich, planowania przestrzennego, zamówień publicznych). Państwa zaangażowanie zapewni wysoki poziom merytoryczny przygotowanych opinii i uwag oraz da nam wszystkim szansę na rzeczywisty wpływ na kształt obowiązującego prawa w przyszłości.
Wszystkie Państwa uwagi i opinie przekazane do Związku i pozostałych organizacji działających w OPOS, zostaną zebrane i przekazane przez Prezydencję do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Nadzwyczajnej jako opinia naszego Porozumienia.

INFORMACJE TECHNICZNE:
1. Przygotowane uwagi i opinie prosimy przesyłać bezpośrednio na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do wiadomości na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Na wniosek Prezydencji OPOS-u termin zgłaszania uwag został wydłużony do końca lutego br.
3. Uwaga: MAiC prosi o przesyłanie propozycji za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: https://mac.gov.pl/konsultacje/przeglad-prawa-samorzadowego (tam też znajdują sie dodatkowe informacje na temat powyższej debaty).
4. Ważne: propozycje zmian dla jednej ustawy zgłaszamy na jednym formularzu (zasada jeden formularz – jedna ustawa). W przypadku propozycji do kilku ustaw, formularze wypełniamy odrębnie dla każdej z ustaw.
5. W przypadku pytań prosimy o kontakt Biurem Związku: Magdalena Komaniecka – Dyrektor Biura ZGL, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 81 444 02 80.

Więcej informacji: Serwis Prawo dla Samorządu

Komunikat Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

ZGL1. Opublikowano w Aktu

10.02.2015 | KOMUNIKAT Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87)

Kolegium na posiedzeniu w dniu 3 lutego br., po rozpatrzeniu kwestii wpływu znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na obowiązywanie dotychczasowych uchwał rad gmin w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłat uznało, że uchwały te nadal obowiązują i mogą być przez gminy stosowane, z wyjątkiem sytuacji gdy ustalone stawki są wyższe od stawek maksymalnych, wynikających ze znowelizowanej ustawy. Kolegium podziela w całości stanowisko w tej sprawie zaprezentowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy w komunikacie z 28 stycznia br.  (http://www.bip.bydgoszcz.rio.gov.pl/?p=document&action=show&id=5405&bar_id=5227) i odsyła do treści tam zawartych. 

Źródło: http://www.lublin.rio.gov.pl/?a=2243 i Serwis Prawo dla Samorządu

ZB OPOS ds. Prawa Energetycznego 03.02.2015

ZGL1. Opublikowano w Aktu

Olsztyn, 03.02.2015 r., nr: 033.10.3.2014, 
Zespół Branżowy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych ds. Prawa Energetycznego
Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam do wykorzystania w dalszych pracach Zespołu Branżowego Raport NIK Nr R/12001/R12002/2012 w sprawie "Planowania i Realizacji przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej".
Na stronie 12 Raportu są zawarte wnioski kontroli NIK zbieżne z propozycją zmian ustawowych przygotowanych przez Zespół. Źródło Raportu:
http://www.nik.gov.pl/szukaj/?event=1&formname=wyszukiwarka-prosta&sort=mix_date_modyfikacji&sort_order=0&fraza=R%2F12001%2FR12002%2F2012&typ%5B%5D=wszystkie
Sygnatariuszy OPOS uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag do wypracowanej przez Zespół Propozycji Stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych z dnia …… w sprawie zmian zapisów w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w części regulującej zasady finansowania przez gminy oświetlenia dróg publicznych, do końca lutego 2015 r.

Uchwały na podstawie art. 6k znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ZGL1. Opublikowano w Aktu

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 stycznia 2015 roku pod pozycją 87 opublikowano ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2015 roku.
W związku z opublikowaniem w/w ustawy nowelizującej, w dniu 21 stycznia br. Ministerstwo Środowiska zamieściło na swoich stronach internetowych komunikat w sprawie uchwał podejmowanych na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6k ust. 1 pkt 1 - uchwał w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tych opłat, art. 6k ust. 1 pkt 2 - uchwał w sprawie wysokości opłat za pojemnik o określonej pojemności, art. 6k ust. 4 - uchwał w sprawie zwolnień przedmiotowych lub dopłat w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
W odniesieniu do komunikatu Ministerstwa Środowiska pojawiło się szereg wątpliwości co do terminu i trybu uchwalania uchwał na podstawie art. 6 k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
[email protected]

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr