XXVIII Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

ZGL1. Opublikowano w ZGL

zr zgl2

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny - Jan Mołodecki, zgodnie z uchwałą nr 16/ZZGL/2015 podjętą podczas posiedzenia Zarządu w dniu 11 maja 2015 r., zwołuje XXVIII Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Regionalne ZGL, na dzień 25 czerwca 2015 roku (czwartek) na godzinę 14.00, w Zajeździe pod Kasztanami, ul. Krężnicka 96a w Lublinie (k. Zalewu Zemborzyckiego). Przed częścią Statutową Zgromadzenia na godz. 10.00zapraszamy do udziału w bloku tematycznym. Poprowadzą go przedstawiciele Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu: Maciej Kiełbus (Starszy Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego) oraz Mec. Dominik Goślicki (radca prawny w Dziale Prawa Podatkowego). Zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia: finansowanie zadań zleconych, VAT od inwestycji gminnych w świetle bieżącego orzecznictwa, opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości - wybrane zagadnienia (materialne i procesowe), prawidłowe kształtowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, finansowanie oświetlenia dróg ekspresowych, przekazywanie dróg wyższej kategorii zastępowanych nowymi odcinkami dróg ekspresowych i autostrad gminom. Przedstawiciele w/w Kancelarii Prawnej służą wsparciem merytorycznym Ogólnopolskiemu Porozumieniu Organizacji Samorządowych, w którym działa również Związek Gmin Lubelszczyzny.

W części Statutowej tegorocznego Zgromadzenia Regionalnego zostanie podsumowana kadencja 2011-2015 władz naszego stowarzyszenia i wybrane Władze: Przewodniczący Zarządu oraz Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz nastąpi wytyczenie kierunków działań Związku w najbliższej kadencji.
Zgodnie z § 17 pkt. 2 Statutu ZGL, gminy członkowskie są reprezentowane w Zgromadzeniu Regionalnym przez Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast lub osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. Zgodnie z § 20 pkt. 2 Statutu ZGL: „W wypadku gdy Zgromadzenie Regionalne nie dojdzie do skutku ze względu na brak więcej niż połowy ogólnej liczby członków, odbywa się Zgromadzenie Regionalne w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu, jedną godzinę później niż przewidywała uchwała Zarządu o zwołaniu Zgromadzenia Regionalnego w pierwszym terminie.”, czyli w dniu 25 czerwca 2015 r. (czwartek) o godzinie 15.00, w Zajeździe pod Kasztanami, ul. Krężnicka 96a wLublinie (k. Zalewu Zemborzyckiego).

Do pobrania:

Program części tematycznej oraz proponowany porządek obrad Zgromadzenia

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
[email protected]

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr