Statut ZGL

Administrator. Opublikowano w ZGL

STATUT
ZWIĄZKU GMIN LUBELSZCZYZNY

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Związek Gmin Lubelszczyzny.
Związek Gmin Lubelszczyzny może posługiwać się skróconym określeniem w brzmieniu ZGL.
2. Związek Gmin Lubelszczyzny zwany dalej Związkiem jest dobrowolnym Stowarzyszeniem o zasięgu regionalnym.
3. Związek posiada osobowość prawną – może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa. Związek działa poprzez organy wskazane w niniejszym statucie.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Lubelszczyzny.

§ 3

Siedzibą Związku jest Lublin.

§ 4

Związek może na wniosek Gminy – członka powoływać swoich przedstawicieli do reprezentowania poszczególnych gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

§ 5

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 6

Związek posługuje się pieczęcią podłużną z napisem „Związek Gmin Lubelszczyzny” z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

Cały Statut Związku Gmin Lubeszczyzny znajdziecie Państwo w plikach zamieszczonych poniżej. 

Załączniki do pobrania
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (Statut_ZGL_KRS.pdf)Statut Związku Gmin Lubelszczyznypo zmianach podczas Zgromadzenia 05.06.20174402 kB2019-03-04 11:34

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
[email protected]

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr